Noviny pro České Centrum Londýn

Dvoje noviny pro České Centrum v Londýně. První propagující kompletní sezonu 2017 a druhé k pravidelné podzimní filmové retrospektivě, která se letos bude věnovat Janu Němcovi.