Časopis Gender a výzkum

Časopis Gender a výzkum / Gender and Research je vědecký transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie. Vydávaný oddělením Gender a věda při Sociologickém ústavu Akademie věd ČR.