Letní keramická plastika

Každoroční velká výstava keramických plastik v Roztokách u Prahy.